Thủ tục hải quan cho hàng buôn bán qua biên giới

Thủ tục hải quan cho hàng buôn bán qua biên giới được quy định dựa vào các khoản thống nhất, được đặc trưng cho việc chuyển hàng hóa qua lại giữa các quốc gia và dùng công ước quốc tế làm luật căn cứ.

Những mặt hàng xuất khẩu chính 10 tháng năm 2015

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu trong 10 tháng năm 2015 đạt 137,99 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Những nhóm hàng nhập khẩu chính, gồm:

 •     Khách hàng
  Cung cấp thông tin hàng hoá & địa chỉ gửi hàng và nhận hàng
 •     ViệtChin
  Xác nhận thông tin hàng hoá. Thông báo thời gian vận chuyển cước phí
 •     ViệtChin
  Thực hiện việc vận chuyển & thay mặt khách hàng khai báo hải quan
 •     ViệtChin
  Giao hàng tận nhà & thu cước phí dựa trên trọng lượng thực tế
 • 1